Ondokuz Mayıs, Aralık, 2014

LOME Adı Soyadı: 
Cengiz Gökce
Yerel Birlik: 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi TÖB
Raporun yazıldığı ay: 
Aralık
Raporun yazıldığı yıl: 
2014
Bu ay içerisindeki hedefleriniz neydi?: 
Ulusal Toplantılarda temsil sağlayabilmek ve Aşkın Nörobiyolojisi ayrıca USMER eğitimini yerelde gerçekleştirebilmek
Bu ay içerisinde yaptığınız Tıp Eğitimi ilişkili etkinlikler - aktiviteler nelerdir?: 
Scome Yarıyıl Toplantısına aktif katılım, sağlamak yerelde tıp eğitimi sorunları ile ilgili bilgi toplamak ve çözüm üretmeye yönelik fikir almak
Bir Tıp Eğitimi Direktörü olarak bu ayki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz ?: 
Aslında bunu yüzde 50 olarak yazabilirim hedeflerim konusunda büyük ilerleme kaydettim ancak gerçekleştirilmesi için diğer ayları beklemek zorunda kalacağım
Bu ay içerisinde katıldığınız TurkMSIC dahilindeki etkinlik – aktiviteler nelerdir?: 
Yerelde yapılan 1 Aralık aids günü gibi scome dışı bütün etkinliklere katıldım. Scome yarıyıl toplantısına katıldım
Bu ay içerisinde herhangi bir motivasyon kaybına uğradınız mı? Uğradıysanız buna sebep olan etmenler nelerdir ve nasıl aştınız?: 
Bu ay benim adıma en fazla motivasyon kaybı yaşadığım ay oldu. Turkmsic'in sks bünyesinde bir klüp olmamasından dolayı ve yerelin bu konuda bana destek olmamasından dolayı yapmak istediğim bütün etkinlik ve aktivitelerde ciddi sorunlar yaşadım
Gelecek ay içerisinde yerelinizde gerçekleştirmeyi düşündüğünüz etkinlikler – aktiviteler nelerdir?: 
Aşkın Nörobiyolojisi ve USMER eğitimi
NOME, NOME Asistanları ve Çalışma kolu direktörleri için eleştirileriniz ve katkılarınız nelerdir?: 
Hepsi çok ilgili ve istekliler her zaman her konuda ellerinden geldiğince destek vermeye çalışıyorlar.Hepsine çok teşekkür ederim.