Ulusal Tıp Eğitimi Direktörü Şubat 2016 Aylık Raporu